Önüm merkezi

Biz hakda

Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanasy, gözleg we işläp taýýarlamak, tebigy ösümlik ekstraktlaryny öndürmek we satmak, Işjeň monosur, ingredientler. Global derman, saglygy goraýyş, kosmetika we ş.m. pudaklarynda müşderilere önümleri we innowasiýa hyzmatlaryny yzygiderli üpjün etmegi maksat edinýäris.

Habarlar / Sergi

 • Quercetin peýdaly

  Quercetin hakda eşitdiňizmi? - diýseň gymmatly bir zady tapjak bolýarsyňyz ... Quercetin miwelerde we gök önümlerde sagdyn beden bilen baglanyşykly tebigy antihistamin bolup, peýdasy durmuşda uzak ömür, sagdyn ýürek we has köp 1 Quercetin peselýär ...

 • “GRIFFONI SEA” tohum ekstrakty 5-HTP näme

  5-HTP näme? 5-HTP adam bedenindäki tebigy aminokislotadyr we serotoniniň himiki başlangyjydyr. Serotonin, özümizi gowy duýýan himiki serişdeleri öndürmäge kömek edýän neýrotransmitterdir. Adam bedeni aşakdaky ýollar arkaly serotonini öndürýär: triptofan → 5-HTP → serotonin. Tapawutlandyrma ...

 • Gözlegler, Quercetiniň saglyga has köp peýdalydygyny ýüze çykardy

  Kseretin dihidraty we Quercetin suwuklygy alma, erik, gyzyl üzüm, gök çaý, ýaşuly gül we sogan ýaly dürli iýmitlerde tebigy ýagdaýda bar bolan antioksidant flawonoldyr, bularyň diňe bir bölegi. Market Watch-iň hasabatyna görä, kwercetiniň saglyga peýdasy hökmünde ...

Şahadatnama

Ruiwo, durmuşyň hiline degişlilikde hil ulgamynyň gurluşygyna uly ähmiýet berýär we ýokary hilli bolmagy üçin GMP standartlaryny berk ýerine ýetirýär. Şeýle-de bolsa, 3A, ISO9001, ISO14001, HACCP, Koşer, Halal we azyk önümlerine ygtyýarnama (SC) üçin şahadatnama berdik.

 • Export Commodity Inspection Filing Statement
 • FDA_Registration Number
 • HACCP-RUIWO
 • ISO9001-RUIWO
 • Patent (10)
 • Patent (12)
 • Patent (13)
 • Patent (6)
 • Patent (8)
 • Patent (9)
 • Patent (11)
 • Patent (1)
 • Patent (7)

Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd.

Toparymyz

● Kompaniýanyň medeniýeti ● Topar ● Surat

Size mugt nusga

Synag ýa-da gözleg üçin mugt nusga hödürlenip bilner.